அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல், தமிழ் மரபுத்திங்கள் வாழ்த்துகள்!

தமிழீழ  மற்றும் தமிழின அழிப்பு ஆவணங்களை இணைய வழியில் பாதுகாக்கும் பொறிமுறை பயன்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு வருடம் ஆகிறது. மேலுள்ள இணையத்தில் உலகெங்கும் உள்ள […]

Read more

மகாநாடு: தமிழர் சுயநிர்ணயத்திற்கான விடுதலைப் போராட்டம்: சர்வதேச போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு

Feb 18/19, 2022 அன்று நடைபெற்ற தமிழர் சுயநிர்ணயத்திற்கான விடுதலைப் போராட்டம்: 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகளாவிய புலம் பெயர் தமிழரின் சமூக, அரசியல் சமத்துத்துவத்தை […]

Read more