ஒட்டாவாவில் சிறப்பாக நடைபெற்ற தமிழ் மரபுத் திங்கள் விழா 2023

ஒட்டாவாவில் சிறப்பாக நடைபெற்ற தமிழ் மரபுத் திங்கள் விழா 2023 நிகழ்வு இணையம்: http://ottawatamilassociation.ca/thm காணொளிகள்: https://www.youtube.com/watch?v=BwCbX4_sfas… ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியம் ஒருங்கமைத்து நடாத்திய […]

Read more